Literatura konspiracyjna

  • Pojawia się w chwili braku swobód politycznych, kulturalnych czy społecznych w obrębie narodu.
  • Funkcjonuje poza kontrolą władz.
  • Kierowana do czytelników, którzy potrafią odczytać jej ukryty sens.
  • W trudnych czasach przypisuje się jej istotna rolę patriotyczną.
  • Stanowi ochronę tożsamości narodowej i niezależnościżycia duchowego narodu.
  • W Polsce ma wyjątkowo bogatą historię, ze względu na zabory i póóźniejsze komunistyczne zniewolenie.
  • W okresie wielkiej emigracji przemycano do Polski dzieła wybitnych romantyków.
  • Także II wojna śwwiatowa wymusiła  druk utworów literackich w podziemiu.
  • Czasy PRL to okres, gdy istniał drugi obieg wydawniczy, szczególnie dotyczy to lat 1976-1989.