Literatura niemieckojęzyczna [wybrani twórcy powiojenni]

 • Tomasz Mann (1875-1955)
  Najbardziej reprezentatywną postać, która zajęła nieugiętą postawę wobec faszyzmu.
 • Końcowa faza jego twórczości przypada na lata powojenne, kiedy to powstało najgłośniejsze dzieło pisarza, powieść “Doktor Faustus”.
 • Bohater utworu, niemiecki kompozytor, którego geniusz graniczył z obłędem, jest uosobieniem dramatu współczesnej sztuki, a zarazem dramatu kultury niemieckiej ginącej w mrokach faszyzmu.

Bertolt Brecht (1898-1956)

 • Najciekawsza indywidualność wśród pisarzy, którzy znaleźli się w Niemieckiej Republice Demokratycznej.
 • Związany z ruchem komunistycznym, twórca teatru epickiego.
 • W latach 1949-1956 prowadził własny teatr, w którym sam reżyserował i inscenizował swoje sztuki, między innymi: “Kaukaskie koło kredowe” czy wystawioną już po jego śmierci “Karierę Artura Ui”.

Heinrich Böll (1917-1985)

 • Spośród debiutujących po wojnie pisarzy zdobył największy rozgłos.
 • Autor licznych powieści, będących rozrachunkiem z wojną i hitleryzmem oraz zawierających krytyczne obrazy współczesnej rzeczywistości w RFN.
 • Za swoją twórczość otrzymał w 1972 roku Literacką Nagrodę Nobla.