Literatura powszechna

  • Literatura powszechna to pojęcie ukształtowane w XIX wieku.
  • Jego sens waha się miedzy trzema znaczeniami:
    • wszystkie literatury świata od najdawniejszych czasów do chwili obecnej,
    • zbiór najwybitniejszych dzieł literatury różnych narodów mający ogólnoludzką wartość, mogący reprezentować uniwersalną kulturę ludzkości,
    • historycznie ukształtowana wspólnota literatur świata, wynikająca z ich wzajemnych wniosków i oddziaływań, ktore w dobie powszechnej komunikacji międzynarodowej osiągają nową jakość.