Literaturoznawstwo

Literaturoznawstwo to wiedza o literaturze, nauka zajmująca się dziełami literackimi. W jej ramach wyodrębnia się następujące działy:

  • teoria literatury,
  • historia literatury,
  • krytyka literacka.

Warto wiedzie ć, że najstarszą starożytną  dyscypliną zajmującą się literaturą była poetyka, później pojawiła się retoryka, w odrodzeniu (okresie, który lubił porównania do antyku) pojawiło się zjawisko porównań nowych i napisanych wcześniej utworów, zaś w wieku XIX  rozwijać się zaczęła historia literatury. Współczesna nauka wykształciła wiele nowych dyscyplin nauki, dlatego literatura „zaczęła współpracę” z takimi dziedzinami , jak psychologia, socjologia czy nauka o języku.