Literaturta obrachunkowa

  • Nurt w literaturze lat 50. XX wieku.
  • Zaczął dominować po odrzuceniu reguł realizmu socjalistycznego.
  • Zalicz się do tego nurtu polskie utwory krytycznie opisujące doświadczenia społeczne okresu stalinizmu.