Limeryk

  • Gatunek liryczny.
  • Wywodzi się z dziewiętnastowiecznej angielskiej twórczości ludowej.
  • Limeryk – humorystyczny, nieraz absurdalny i groteskowy wierszyk, którego tematem bywa religia, filozofia i wszelkie możliwe tematy.
  • Przesycony  jest ironią, żartem, humorem.
  • Warto pamiętać, że nazwa pochodzi od irlandzkiej miejscowości Luimneach.
  • Wiersz składa się z dowolnej ilości strof pięciowierszowych o układzie rymów aa bb a.
  • Formę tę spopularyzował angielski poeta E. Lear (1812-1888).