Homogenizacja kultury

  • Zjawisko pomieszania i ujednolicenia elementów pochodzących z różnych poziomów kultury.
  • Jest to cecha główna współczesnej kultury masowej.
  • Wyróżnia się homogenizacje:
  • *** upraszczającą, gdzie elementy wyższego poziomu kultury poddaje się przeróbkom w celu ich uprzystępnienia,
  • *** immanentną, polegającą na włączaniu do dzieł kultury takich elementów, które mają za zadanie przyciągnąć szeroką publiczność,
  • *** mechaniczną, polega na przenoszeniu w nienaruszonej formie dzieł wyższego poziomu do mass mediów.