Loci comunes

  • Określenie będące odpowiednikiem greckiego pojęcia topoi, które bywa przez różne szkoły używane w miejsce właśnie loci comunes.
  • Dosłownie znaczy miejsce wspólne.
  • Określenie pochodzi z retoryki antycznej i oznacza typowe sposoby wypowiedzi, argumentacji, polemiki.
  • Są to sposoby przekonywania oponentów.
  • Loci comunes słuzy też wzruszaniu słuchaczy i czytelników.
  • Obejmuje zarówno środki ekspresji językowe, jak i rozbudowane konstrukcje myślowe użyte dla osiągnięcia określonego celu.