Lost generation

  • Dosłownie „stracone pokolenie”.
  • Tym terminem pisarka Gertrude Stein (1874-1946) określała grupę prozaików amerykańskich, których młodość przypadła na lata I wojny światowej.
  • Uważała, że  ta grupa twórców  w okresie międzywojennym z trudem uwalniała się od wspomnień i przeżyć wojennych.
  • Zaliczała do tej  grupy: Ernesta Hemingwaya (1899-1961),  Johna Dos Passosa (1896-19770),  Francisa Scotta Fitzgeralda (1896-1940), których poznała w Paryżu.
  • Tam G> Stein prowadziła wówczas otwarty salon literacki.