Lokata [synonimy]

  • Miejsce.
  • Ranking.
  • Ocena.
  • Stopień.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]