Los [synonimy]

  • Dola.
  • Przeznaczenie.
  • Fatum.
  • Życie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]