Lotni [synonimy]

  • Pilot.
  • Aeronauta.
  • Awiator.
  • Myśliwiec.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]