Lotny [synonimy]

  • Gazowy.
  • Eteryczny.
  • Zwiewny.
  • Lekki.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]