Luka [synonimy]

  • Przerwa.
  • Szczerba.
  • Puste miejsce.
  • Otwór.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]