Lustro [synonimy]

  • Lusterko.
  • Zwierciadło.
  • Tremo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]