Luźno [synonimy]

  • Swobodnie.
  • Przestronnie.
  • Rzadko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]