Przykład

Nasza Szkapa to przykład utworu autobiograficznego.