Łożyć [synonimy]

  • Asygnować.
  • Subsydiować.
  • Finansować.
  • Subwencjonować.
  • Fundować.
  • Inwestować.
  • Ponosić koszty.
  • Pomagać.
  • Zaopatrywać.
  • Wydatkować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]