Łódź [synonimy]

 • Łódka.
 • Czółno.
 • Kajak.
 • Barka.
 • Czajka.
 • Statek.
 • Flota.
 • Szkuta.
 • Berlinka.
 • Gondola.
 • Kuter.
 • Hamburka.
 • Szalupa.
 • Czółno.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]