Łóżko [synonimy]

 • Posłanie.
 • Łóżeczko.
 • Koja.
 • Kolebka.
 • Kołyska.
 • Wyro.
 • Wyrko.
 • Hamak.
 • Tapczan.
 • Mebel.
 • Nara.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]