Łudzić się [synonimy]

  • Mamić się.
  • Mieć złudzenia.
  • Ulegać złudzeniom.
  • Spodziewać się.
  • Czekać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]