Łup [synonimy]

  • Trofeum.
  • Zdobycz.
  • Pastwa.
  • Coś zabranego.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]