Łyżka [synonimy]

  • Łyżeczka.
  • Warząchew.
  • Warzęcha.
  • Chochla.
  • Kopyść.
  • Czerpak.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]