Machać [synonimy]

 • Wymachiwać.
 • Śmigać.
 • Powiewać.
 • Trzepotać.
 • Wachlować.
 • Łopotać.
 • Bić.
 • Wywijać.
 • Majtać.
 • Merdać.
 • Ruszać.
 • Kołysać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]