Machinacje [synonimy]

  • Kombinacje.
  • Gry.
  • Gierki.
  • Praktyki.
  • Lawirowanie.
  • Kluczenie.
  • Intryga.
  • Podstęp.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]