Lubelski Tadeusz

Tadeusz Lubelski

(właśc. Karol Tadeusz Lubelski)

(1 lipca 1949,  Gliwice)

Teoretyk i historyk filmu.

Krytyk, tłumacz.

Specjalista w historii kinematografii polskiej i francuskiej.

Profesor nauk humanistycznych. Członek Europejskiej Akademii Filmowej.

Redaktor „Encyklopedii kina”, współredaktorm serii „Historia kina” („Kino nieme” (2009), „Kino klasyczne” (2011), „Kino epoki nowofalowej” (2015).