Pamięć o doświadczeniach II wojny światowej

Mimo upływu lat doświadczenia wojenne okresu 1939-1945 są obecne w pamięci zbiorowej.

Twórcy wciąż powracają do tematyki II wojny światowej, choć oczywiście zmienia się perspektywa spojrzenia.

Rozważane są problemy, o których nie można było wcześniej mówić publicznie, choćby ze względu na polityczną cenzurę.

Powrót do wojny  wynika także z faktu, że przemyślenia, zrozumienie i przeżycie emocjonalne wymagało, przynajmniej u niektórych, czasu i „przetrawienia”.

Obecne spojrzenie na tamte wydarzenia jest także specyficzne.

W nowy sposób na poruszaną problematykę patrzą zarówno ludzie urodzeni po wojnie, jak i ci, którzy ją pamiętają i pod koniec swego życia dokonują rozrachunku z przeszłością.

Często dochodzi do dysputy tych dwóch pokoleń.