Lucjan [patron chrześcijański]

  • Żył na przełomie III/IV wieku.
  • Prawdopodobnie w wielu 12 lat stracił rodziców.
  • Zamieszkał wtedy w Edessie, gdzie pod kierunkiem uczonego Makarego studiował Pismo Święte.
  • Po latach sam założył własną szkołę biblijną, najpierw w Antiochii, a następnie w Nikomedii.
  • Poniósł śmierć męczeńską w 312 roku, na krótko przed ogłoszeniem edyktu mediolańskiego, zapewniającego wolność wszystkich religii.
  • Na rozkaz cesarza Konstantyna Wielkiego ciało Lucjana zostało złożone w Helenopolis.
  • Legenda głosi, że cesarz w 377 roku przyjął chrzest właśnie przy relikwiach świętego Lucjana.

  • Imię Lucjan pochodzi od łacińskiego słowa lux = światło.
  • Dzień św. Lucjana to 7 stycznia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]