Ludożerca

Ludzie są dobrzy. Podpisano: ludożerca.