Ludzie filmu i teatru

 • Zespól twórców seansu filmowego lub spektaklu teatralnego.

 • Autor zdjęć, szef ekipy zdjęciowej, odpowiada za wizualną stronę filmu, nadzoruje pracę podległych mu pracowników.
 • Operator kamery, nazywany też szwenkierem, jest bezpośrednim wykonawcą zdjęć.
 • Charakteryzator, charakteryzuje aktorów, dobiera peruki, stroje, makijaż.
 • Choreograf, człowiek odpowiedzialny za układ i aranżację tańca, ruchów wykonywanych przez aktorów.
 • Kierownik produkcji, członek ekipy, który odpowiada za organizacyjną stronę produkcji, planuje wszystkie etapy pracy, aranżuje codzienne wykonanie zadań.
 • Kompozytor, pod kierunkiem reżysera tworzy oprawę muzyczną, autor ścieżki dźwiękowej.
 • Montażysta, synchronizator obrazu i ścieżki dźwiękowej  dzieła, twórca ostatecznej wersji filmu, spektaklu.
 • Producent, człowiek dysponujący finansami, odpowiada za sprawną realizację, właściwe zabezpieczenie środków, niekiedy decyduje o kształcie dzieła.
 • Reżyser, twórca teatralny lub filmowy, realizator scenariusza, podejmuje decyzje co do interpretacji tekstu, obsady, artystycznego wyrazu dzieła.
 • Scenarzysta, przygotowuje projekt filmowy, teatralny, adaptuje dzieło na potrzeby filmu, teatru, uczestniczy twórczo w powstawaniu dzieła.
 • Scenograf, opracowuje dzieło plastycznie i architektonicznie, przygotowuje dekoracje, kostiumy, rekwizyty.
 • Sufler, podpowiadacz, pomaga aktorom w chwili zapomnienia tekstu.