Synekdocha [przykłady]

Element zbioru, rzecz konkretna, pojęcie ogólne użyte przenośnie na oznaczenie przedmiotu lub zjawiska pozostającego z nim w pewnym stosunku:

  • Hiszpan ponad miastem zatknął sztandary.
  • Popłynąć w dziesięć żagli.
  • Czar czterech kółek.