Literatura osobistego dokumentu

  • Termin wiązany z socjologią humanistyczną F. Znanieckiego.
  • Określa różne odmiany niezawodowego piśmiennictwa autobiograficznego.
  • Takie teksty to świadectwo podmiotu wypowiedzi.
  • Jest też źródłem informacji o sposobach budowania tożsamości w okresach przeobrażeń społecznych.

  • Jest to ponadgatunkowe określenie różnych odmian prozy autobiograficznej.
  • Zaliczyć tu można: autobiografię, dziennik, list, pamiętnik, wspomnienie.