Kultura masowa

  • Zjawisko kulturalno-społeczne towarzyszące od dziesięcioleci industrializacyjnym przemianom współczesnego świata.
  • Kultura przeznaczona dla masowego odbiorcy.
  • Upowszechnia szereg form kultury i sztuki adresowanych do najszerszych kręgów społecznych.
  • Obejmuję różne wzoru zachowań. wytwory działalności, które mają szeroki zasięg.
  • Jest to możliwe dzięki prasie , telewizji , radiu, Internetowi.
  • Zaspokaja potrzeby przeciętnego odbiorcy.
  • Jej wytwory są proste w produkcji, tanie i seryjnie wytwarzane.
  • Często są na pograniczu kiczu, a podejmowane przez nią tematy to: erotyka, sensacja, rozrywka, konsumpcja.
  • Przeciwieństwem kultury masowej jest kultura wysoka, elitarna, adresowana do wybranych kręgów społecznych (elity).