Ludzie nazywają podróżą różne rzeczy. Czasem podróż to wyjazd na wakacje, spacer czy przejażdżka. Podróż ma wiele znaczeń…

Podróżą nazywamy zazwyczaj wycieczkę i poznawanie innych miejsc, kultur czy zwyczajów.  Podróżą jest także poszukiwanie szczęścia i realizowanie własnych planów i marzeń.  Jako przykład można przywołać bohaterów „Krzyżaków” H. Sienkiewicza. Każdy z nich odbywał swoją podróż, jedni w realizacji zobowiązań czy poszukiwania ukochanej, inni w celu zdobycia łupów wojennych i zasłużenia się ojczyźnie.

W tym temacie warto też przywołać młodych bohaterów powieści „W pustyni i w puszczy”. Staś i Nel pragnęli odnaleźć rodziców i odzyskać wolność. Próbowali odnaleźć szczęście, ale także i samych siebie podczas wykonywania tego wszystkiego, by przetrwać, przeżyć, wzajemnie się wspierać, odnaleźć dom rodzinny. Będąc w trudnej sytuacji myśleli też o innych, zaopiekowali się Meą i Kalim, którzy odwdzięczali się pomocą, opieką i oddaniem. Podróż dzięki temu stała się znacznie łatwiejsza, a nawet przyjemniejsza.

Nie sposób pominąć Małego Księcia, który podjął trud podróży po różnych planetach. Nauczył się wiele, zrozumiał też, jak ważną wartością jest przyjaźń, miłość i odpowiedzialność, dlatego powrócił  do ukochanej Róży. Tak wiele nauczył się od poszczególnych postaci.

Jak widać każda podróż to doskonały sposób nauki, zdobywania doświadczeń i poznawania samego siebie. Tylko w taki sposób można sprawdzić swoje możliwości.

Julka Sz.