„O synu marnotrawnym” [ramowy pan wydarzeń]

  1.  Podział majątku przez ojca między dwóch synów.
  2.  Opuszczenie domu przez młodszego syna.
  3.  Hulaszcze życie i utrata majątku.
  4.  Głód i niedostatek.
  5.  Praca w charakterze pasterza świń.
  6.  Chęć powrotu do domu rodzinnego.
  7.  Spotkanie z ojcem – radosne powitanie w domu.
  8.  Uczta na cześć powrotu syna marnotrawnego.
  9.  Pretensje i gniew starszego syna.
  10.  Wyjaśnienia ojca.

Jula Sz.