Rozprawka [sformułowania do zastosowania]

 • Nawiązując do tematu…
 • Odpowiedź nie wydaje się prosta, dlatego stawiam tezę…
 • Sądzę, że…
 • Jetem przekonany, że …
 • Kolejną sprawą, którą chcę poruszyć …
 • Należy zaznaczyć, że…
 • Można zwrócić gę na…
 • Nie można zapominać, że…
 • Śmiem twierdzić…
 • Biorąc pod uwagę argumenty, stwierdzam…
 • Uważam, że przedstawione argumenty dają podstawę…
 • Na potwierdzenie wysuniętej tezy przytoczę słowa…
 • Niestety, nie podzielam opinii…
 • Podzielam ten pogląd i sądzę…
 • Niech moje argumenty …
 • Pragnę zwrócić uwagę na…
 • Kolejną, wartą zauważenia kwestią jest…
 • Równie istotną sprawą jest…
 • Nie można pominąć także…
 • Trzeba pamiętać te o tym, że…
 • Następną sprawą, którą warto poruszyć jest…
 • Przykładem tego jest…
 • Odwołując się do…
 • Nie jest to jednak jednoznaczne, można bowiem zauważyć, że …
 • Można też na to spojrzeć z innej strony…