Lukratywny [wyrazy przeciwstawne]

  • Lukratywny, przynoszący materialne zyski, dochodowy, zyskowny, korzystny.
  • Przeciwstawne:
    • nieopłacalny,
    • nierentowny.