Lykurg [mitologia]

 • [1]
 • Król trackiego plemienia Edonów.
 • Sprzeciwił się wprowadzeniu kultu Dionizosa do swego kraju.
 • Wypędził nawet samego boga i uwięził jego towarzyszy.
 • Dionizos znalazł schronienie w morzu u Tetydy.
 • Później Lykurg został ukarany szaleństwem, w którym zabił własnego syna Dryasa.
 • Kiedy kraj dotknęła klęska nieurodzaju, wyrocznia orzekła, że w celu zaradzeniu złu należy Lykurga zabić.
 • Został przez poddanych rozerwany końmi na górze Pangajon.

 • [2]
 • Król Nemei.
 • Ojciec Ofeltesa, zwanego też Archemorosem, który zginął uduszony przez węża.

 

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły