Maciej Boryna

 • Postać czołowa „Chłopów” W. S. Reymonta.
 • Jego dzieje zdominowały tom I cyklu.
 • Postać potraktowana bardzo realistycznie.
 • Wyróżnia się na tle lipieckiej gromady zamożnością, siłą charakteru, pracowitością, statecznością i zaradnością.
 • Posiada ewidentne cechy przywódcze (wieś darzy go większym zaufaniem niż wójta).
 • Poznajemy go jako 58. letniego mężczyznę zawierającego związek z 19-letnią Jagną.
 • Jest to związek z namiętności i rozwagi (pole matki Jagny przylega do jego majątku).
 • Ożenek wyrabia w nim poczucie bycia prawdziwym gospodarzem.
 • Wyrachowanie i egoizm sprawiają, że gotowy jest złączyć się z dworem przeciwko chłopom.
 • Zdaje sobie sprawę, że praca jest podstawą sensu egzystencji (kiedy spostrzega, że Hanka „ma charakter” i jest “robotna” zmienia swój stosunek i traktuje ją jak prawdziwego członka rodziny).
 • W sporze o las stara się konflikt załatwić polubownie, ale zna granice kompromisu, ryzykuje rozprawę i przypłaca to zdrowiem.
 • Urażony w swej godności i ambicji męża i posiadacza staje się zdolny do zbrodni (tylko przypadek sprawia, że przychwyceni kochankowie uchodzą z życiem).
 • Jest więc postacią złożoną, nie wolną od słabostek i małostkowości.