Magellan

Magellan stwierdził, że ziemia nie jest gruszką, i że ludzie przyciągają się.