Magia teatru

  • Teatr towarzyszu człowiekowi od starożytności, wystarczy wspomnieć Dionizje (małe i duże).
  • Teatr zapewnia kontakt aktora z widzem, czego nie gwarantuje ani telewizja, radio czy film.
  • Stanowi „żywe” spotkanie widzów i aktorów, łączy wzajemnie.
  • Umożliwia niekiedy aktywne  uczestnictwo w spektaklu.
  • Teatr bawi, uczy i wychowuje.
  • Teat pozwala widzowi zaprezentować własne emocje, poznać też te ujawniane przez aktorów.
  • Nie ma identycznych spektakli, każde przedstawienie jest inne i wywołuje różne uczucia.
  • Magia teatru to przede wszystkim podia, żadnej sceny nie można bowiem tak samo powtórzyć.