Potęga człowieka w oparciu o „Antygonę” i przemyślenia współczesnego człowieka

Refleksje po wypowiedziach chóru (stasimon pierwszy):

 • człowiek to brzmi dumnie,
 • potrafi rozumem wszystko zwyciężyć,
 • dzięki rozumowi rozwija się i wykorzystuje siły natury do swoich potrzeb,
 • dzięki swoim zdolnościom odkrywa zjawiska przyrody i konstruuje wynalazki,
 • ma możliwość podróżowania po całym świecie,
 • potrafi porozumiewać się z innymi nawet  mimo ogromnych odległości,
 • wszystkie techniczne wynalazki i dokonania cywilizacyjne potwierdzają potęgę człowieka,
 • świadectwem tego jest też  rozwój kultury i życia społecznego,
 • to człowiek wprowadził również zasady etyczne (moralne)  normujące codzienne życie,
 • człowiek to istota wolna, która ma prawo wolnych wyborów, z prawem do akceptacji i sprzeciwu.

 • Antygona staje przed trudnym wyborem,
 • musi wybrać  między dobrem a złem,
 • każda z jej decyzji niesie określone konsekwencje,
 • wybrała prawo boskie i pogrzebała swojego brata,
 • wiedziała, że naraża się na gniew króla za złamanie jego rozkazów,
 • Kreon wymagał przestrzegania praw ustanowionych przez ludzi,
 • bał się również utraty autorytetu swojej władzy,
 • zrozumiał, ale zbyt późno, że i on poniesie w tej sytuacji karę,
 • stracił syna i żonę.

Marta M.