Majowie [kultura innego kontynentu]

 • W V wieku naszej ery założyli państwo na półwyspie Jukatan ze stolicą Majapan.
 • Władza:
  • dziedziczy władca rządzący w sposób absolutny.
  • powoływał urzędników sprawujących kontrole nad prowincjami.
  • władcy doradzał arcykapłan.
 • Gospodarka:
  • rolnictwo prowadzono metoda wypaleniskową,
  • uprawiano kukurydzę i bób,
  • rozkwit rzemiosła i handlu.
 • Kultura i religia:
  • własne pismo i system liczenia oparty na zasadzie dwudziestki,
  • znajomość kalendarza,
  • wysoko rozwinięta kultura,
  • wznoszono świątynie,
  • bogom składano krwawe ofiary, także z ludzi,
  • wiara w życie pozagrobowe.