Majuskuła

  • Z łaciny oznacza trochę większą literę.
  • Jest to wielka litera alfabetu greckiego i rzymskiego.
  • Występuje także określenie pismo majuskułowe, wersalikowe (kapituła).
  • Obecnie służy do plastycznego wyróżniania pewnego typu słów i określeń (np. nazw własnych).
  • Pełni też funkcje interpunkcyjne (por. minuskuła!).