Majuskuła

  • Z łaciny oznacza trochę większą literę.
  • Jest to wielka litera alfabetu greckiego i rzymskiego.
  • Występuje także określenie pismo majuskułowe, wersalikowe (kapituła).