Prozaizmy

  • Wyrazy, związki frazeologiczne lub konstrukcje składniowe różniące się od języka literackiego, poetyckiego.
  • Cechą charakterystyczną jest potoczność, prozaizm.
  • W literaturze jest to często zabieg celowy stosowany przez twórcę  jako nacechowany środek stylistyczny.
  • Ich zadaniem jest tworzyć nastrój i myśli utworu, podnosić jego ekspresywność.