Zasady interpunkcji

  • Zasady użycia znaków interpunkcyjnych.
  • Ustaliła je (skodyfikowała) w polskich tekstach Komisja Edukacji Narodowej (KEN) w 1773 roku.
  • Przy ich stosowaniu winno się brać pod uwagę:  budowę składniową tekstu, treść zdań , rytmikę mowy, zakres uczuciowy, potrzebę wydzielania tekstu, starania o zrozumiałość i przejrzystość tekstu.
  • Jako najważniejszy czynnik wskazuje się znajomość składni zdania, która powinna stanowić bazę synchronizowania tekstu z polską interpunkcją.
  • Najczęściej stosowanym znakiem jest kropka.
  • Ponadto użyte mogą być: przecinek, średnik, nawiasy, dwukropek, myślnik, wielokropek, cudzysłów (przedstawione w osobnych wpisach).