Makarony

  • Gatunek literacki – dziś zupełnie zapomniany.
  • Uprawiano go z upodobaniem aż do schyłku baroku.
  • Makarony wykorzystywaly w równym stopniu dwa języki, które się w nich przeplatały.

  • Najsłynniejszym cyklem utworów tego typu był „Carmen macaronicum de eligendo vitae genere”  Jana Kochanowskiego.
  • W tłumaczeniu na polski tytuł brzmi ” Wiersz makaroniczny o wyborze drogi życiowej”.