Słowa klucze

  • Termin wprowadzony przez francuskiego teoretyka literatury Pierre Guirauda (1912-1983).
  • Słowa klucze to wyrazy, które pojawiają  się bardzo często w utworach danego twórcy.
  • Powtórzenia występują w ramach stylu lub prądu literackiego.
  • Ta częstotliwość podkreśla szczególne ich znaczenie.
  • Dość często można zaobserwować łączenie się tych wyrazów w łańcuchy skojarzeniowe.
  • Wyodrębnienie słów kluczy pozwala na  szereg wniosków interpretacyjnych.
  • W Polsce problematykę słów kluczy podjął jako pierwszy Kazimierz Wyka (1910-1975).