Słowa klucze

  • Słowa klucze to wyrazy, które pojawiają  się bardzo często w utworach danego twórcy.
  • Powtórzenia występują w ramach stylu lub prądu literackiego.
  • Ta częstotliwość podkreśla szczególne ich znaczenie.
  • Dość często można zaobserwować łączenie się tych wyrazów w łańcuchy skojarzeniowe.