Znaczenie Szekspira dla literatury

Wiliam Szekspir uznawany jest za największego z twórców wszech czasów. O tej opinii zadecydowały następujące dokonania dramaturga:

 • róznorodność tematyczna,
 • wykorzystanie takich motuwów, jak: miłość, zbrodnia, zemsta,
 • wprowadzenie do utworów postaci z ludu,
 • losy bohaterów przedstawia na tle mechanizmów spolecznych i politycznych,
 • doskonale komponuje fabułę,
 • akcja utworów trzyma widzów w  napięciu,
 • demonstruje uniwersalną wiedzę o człowieku,
 • prezentuje wyrazistych bohaterów,
 • postaci mają bogate życie wewnętrzne,
 • pokazuje psychologiczna motywację postępowania postaci,
 • umiejetnie łączy grozę i liryzm, fantastykę i realność, wzniosłość i rubaszność,
 • odejscie od zasad dramatu antycznego (zerwanie z zasadą trzech jedności brak respektowania zasady dekorum).