Mało [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mało liczebnik nieokreślony Ja zawsze mam mało pieniędzy.
przysłówek Maluje jak mało kto.